ČT1


ČT2


Nova


ČT4


Nova
CinemaPrima
familyPrima
CoolBarrandov


MTV
CZPrima
LOVEsport5


Nova
SportFanda


VOYO
cinemaSmíchov


Zoom


Telka


ČT
DéčkoČT
ArtTelevizní program


TV program na www.tvprogramy.com


  Televizní program kdysi a dnes 


   Představte si, že byste mohli nahlédnout do televizního programu, který se vysílal v době televizních začátků. Co bylo jeho obsahem? Jaký vliv měla televize na veřejnost? 
   V naší zemi bylo zkušební televizní vysílání ze Studia Praha v Měšťanské Besedě zahájeno 1. května 1953. Od 25. února 1954 bylo pak prohlášené za pravidelné. Televizní přijímač nebyl v padesátých letech všedním vybavením každé domácnosti. Začátkem ledna roku 1955, když se začal platit tzv. koncesionářský poplatek, uvádí statistika 3833 přihlášených koncesionářů. Obrat nastal v letech 1955-56, kdy statistická křivka prodeje televizorů začala prudce stoupat, a to tak, že koncem padesátých let se televizní přijímač stal nedostatkovým zbožím na trhu. Vliv televize byl tedy svým způsobem limitovaný. Vůbec sledování televize bylo vnímáno jako společenská událost. Velmi často se v domácnosti, která televizi vlastnila, scházelo více rodin ze sousedství. Sledování televize bylo kolektivní, paradoxně pomáhalo v utužování dobrých sousedských vztahů. V dnešní době je to něco nepředstavitelné. Současné sledování televize spíše lidi rozděluje, nejen sousedy, ale i rodiny, protože většina domácností má více než jednu televizi. A tak si každý sleduje svůj oblíbený televizní program

Pojďme se však vrátit k obsahu programu v době televizních začátků. Nejdůležitějším rozdílem mezi TV programem kdysi a nyní byla frekvence vysílání.  V TV začátcích byly pouze dva pravidelné programové dny - sobota a středa, které se pak rozšířily o neděli a později také o čtvrtek, den vysílání pro děti a mládež. Dnes televize vysílá non-stop. Co se týká pořadů, v padesátých letech existovaly čtyři kategorie: živé, smíšené, filmové a dětské. Nejrozšířenějším překvapivě nejsou filmy, ale 'smíšené' vysílání, tj. nejrůznější pásma složená ze studiových vstupů a krátkých filmů. V kategorii 'živého' vysílání byly jedničkou činohry. V naprosté většině to byla převzatá představení stálých divadelních souborů, přenesená do studia v Měšťanské besedě v dekoracích, které v zakázce pro ÚTS vytvářeli barrandovští stavěči. V samém počátku vysílání se objevují pořady varietního typu, kterým se říká 'televizní estráda'. Dnešní programová skladba se liší podle zaměření televizních stanic, některé se specializují pouze na zpravodajství, sport, dokumenty o přírodě, vysílání pro děti apod. Pokud bychom však chtěli udělat celkové srovnání, převažují pořady spíše zábavné a zpravodajství. V kategorii zábavných pořadů jsou to především nekonečné seriály, filmy a reality show, které se snaží diváky hlavně šokovat a tak si získávat jejich přízeň. Dalším velkým rozdílem mezi televizním vysíláním kdysi a nyní je vliv televize na zdravý vývoj jejích malých diváků – děti. Dítě s omezenými životními zkušenostmi nemůže rozlišit uměle vytvořené situace v mnoha pořadech od skutečnosti a je lehce ovlivnitelné. Některé psychologové dokonce tvrdí, že horší školní výsledky dětí, které se hodně dívají na televizi, jsou důsledkem toho, že takové děti „se pomaleji rozvíjejí a mají omezenou schopnost abstraktního myšlení“.  Pokud rodičům záleží na zdravém vývoji jejich dětí, musí pečlivě zvážit, kolik času by měly jejich děti strávit sledováním televize a hlavně jaké pořady jsou pro ně vhodné. Vhodnost televizního programu můžete zjistit díky popiskům jednotlivých pořadů.

TV programy na našich stránkách se snaží zpřístupnit přehledně a intuitivně českým divákům televize jeich program. Vycházíme ze zažitého modelu TV magazínů vycházejících v ČR a data denně aktualizujeme. Najdete zde většinu digitálně šířených českých televizních stanic. Pokud máte jakékoliv nápady nebo připomínky, napište nám na adresu tv@tvprogramy.com. Pokud vlastníte weby nebo vydáváte časovpisy s tématikou televize nebo TV programů, rádi s vámi budeme spolupracovat, ať už v oblasti výměny reklamy a zkušeností nebo i v oblasti on-line služeb.